Gelişen ve sürekli bir değişime sahip olan çevre koşulları, sınırların kalkması ile küreselleşen dünya, farklı pazarlama ve ar-ge teknikleri ‘verinin’ değil ‘bilginin’ öncelikli olarak önemini her an daha da artacak biçimde ortaya çıkarmaktadır.
Teknolojinin çabucak gelişiyor olması, birçok prosedürün eletronik ortamda kayıt edilmesini, bu kayıtların saklanabilmesini ve istenildiğinde erişilebilmesini hem basitleştirdi hemde doğrusal olarak ucuza sahip olabilmemize neden oldu.

Firmalar elektronik ortamdaki verileri geleceğe dönük kararlar alırken, analiz ederken kullanmak isterler.
Peki bilgisayar ortamında yığınlar durumunda duran verileri nasıl anlamlı hale getireceğiz?
Bu problemin yanıtı karşımıza doğrudan veri madenciliğini çıkartmaktadır.

Veri Madenciliği (Data Mining) Nedir?

Veri madenciliği, yapılandırılmış veya yapılandırılmamış datayı anlayabilmek veya öngörülebilir sonuçlar elde edebilmek için geniş veri kümeleri üzerinde modeller, anomaliler ve korelasyonlar bulma prosedürüdür. Bilginin kimi teknikler ile analiz edilmesi ve çıkan sonuçların bir uzman gözüyle yorumlanmasıyla geçmiş verilerden gelecek tahminleri yapabilme prosedürüdür.

Basit bir tanım yapmak gerek görülürse veri madenciliği, geniş miktarda bilginin biriktirilerek içlerinden faydalı bilginin ayrıştırılıp,taranması sürecidir. Gelecek müşteri davranışlarının tahmin edilebilmesi ve müşteri bilgileri içerisinde modellerin tanımlanması olarak ifade edebiliriz.

Yazının devamı